COSTA V.O.C. IMPEX S.R.L. cu sediul în Municipiul Oradea, Str. GOLFULUI, Nr. 1, județul Bihor, CUI RO 3249643, J05/88/1993, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA FIRMEI COSTA V.O.C. IMPEX SRL”, cod MySMIS 123498,co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 4389 / 13.06.2019 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în calitate de Organism Intermediar.

       Proiectul s-a implementat la punctul de lucru al societății în Regiunea Sud-Est, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, NR. CADASTRAL 949, PARCELA A165, LOT D6, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, „Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, „Prioritatea de investiții 2.2 A ITI – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

       „Obiectivul general” al proiectului este îmbunatățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în cadrul COSTA V.O.C. IMPEX SRL. Obiectivul va fi atins prin extinderea activității firmei, în domeniul reprezentat de cod caen 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, ca urmare a desfășurării activităților propuse prin proiect.

“Obiectivele specifice” ale proiectului sunt:

  • extinderea activității firmei în domeniul reprezentat de cod caen Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor 4211.
  • inovare de proces și serviciu în cadrul societății prin achiziționarea unui număr de 11 utilaje performante, 1 software inovativ, participarea la 1 târg internațional, recertificarea unor sisteme de management ISO 9001, 14001, 18001 și obținerea unei certificări de proces.
  • creșterea numărului mediu de angajați cu 1 loc de muncă dintr-o categorie defavorizată

Rezultatele proiectului sunt:

-       1 investiție inițială (extinderea activității firmei) realizată prin: 11 utilaje performante recepționate și puse în funcțiune, 1 software inovativ recepționat și funcțional, participarea la 1 târg internațional, 3 sisteme de management ISO 9001, 14001, 18001 recertificate și 1 certificare de proces obținută.

  •        Data de începere a proiectului: 03.05.2018
  •        Data de finalizare a proiectului: 26.02.2021

Conform contractului de finanțare valoarea totală a proiectului este de 7.275.447,26 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 3.756.264,38 lei, din care 3.192.824,72 lei din FEDR și 563.439,66 lei din Bugetul Național.

Informații despre impactul investiției la nivelul localității / regiunii:

-       La nivelul zonei DELTA DUNĂRII: Prin realizarea investiției inițiale cu toate componentele acesteia (activități de achiziții, angajare, inovare, internaționalizare, certificare, protecție a mediului și egalitate de șanse) societatea COSTA V.O.C. IMPEX SRL va fructifica oportunitățile existente pe piață, răspunzând următoarelor probleme și nevoi: lipsa de firme specializate pe o piață în creștere din punct de vedere al nevoilor de firme specializate în construcții.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul social al firmei sau la tel. 0730.333.034,
e-mail proiectcostavoc@gmail.com , persoană de contact Roman-Tiberiu COSTA.

 

____________________________________________________________________________________________

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

_____________________________________________________________________________________________

 

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro